Νομικές Υπηρεσίες

Η Νομική υποστήριξη και η συμβουλευτική πάνω σε νομικά ζητήματα, είναι υπηρεσίες που προσφέρουν την σταθερότητα και ασφάλεια που αναζητάτε σε κάθε ενδεχόμενη αγοραπωλησία. Το Νομικό τμήμα της BEREAL, αποτελούμενο από νομικούς και συνεργάτες με πάθος και πολυετή εξειδικευμένη εμπειρία, θα σας ενημερώσει σχετικά με όλες τις διαδικασίες της αγοραπωλησίας και θα σας απαλλάξει από κάθε άγχος και γραφειοκρατικά εμπόδια.

Η BEREAL και οι συνεργάτες της, σας εξασφαλίζουν :

  • Τη νομιμότητα της συναλλαγής
  • Την ορθή συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών
  • Την επιτυχή διεκπεραίωση των ενεργειών της αγοραπωλησίας
  • Διαρκή νομική υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της αγοραπωλησίας, τόσο πριν την ολοκλήρωση της, όσο και μετέπειτα από αυτήν (εφόσον το επιθυμείτε)

Η εταιρία μας, με γνώμονα το δικό σας συμφέρον, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας προσφέρει άρτιο αποτέλεσμα, με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα που θα σας συνεπάρουν.

Οι νομικοί μας σύμβουλοι θα ελέγξουν τους τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου που επιθυμείτε με επιμέλεια, και κατόπιν ειδικευμένης ενημέρωσης σας, θα συντάξουν τα συμβόλαια, θα προγραμματίσουν την πληρωμή του φόρου και θα μεταγράψουν, όπως προβλέπεται, το ακίνητό σας στο Υποθηκοφυλακείο.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μίας αγοραπωλησίας και για τις οποίες διαθέτουμε τα απαραίτητα εφόδια να σας προσφέρουμε, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Σε αυτές που απαιτούνται προ της υπογραφής του συμβολαίου και σε αυτές που πραγματοποιούνται μετά από αυτή.

Ενέργειες προ της υπογραφής του συμβολαίου

  • Έλεγχος Τίτλων Ιδιοκτησίας
  • Συλλογή Δικαιολογητικών Μεταβίβασης
  • Ενέργειες του Αγοραστή
  • Προβλεπόμενες Δαπάνες

Ενέργειες έπειτα από την υπογραφή του συμβολαίου

Η BEREAL σας προσφέρει την δυνατότητα να ευνοηθείτε από την κατάρτιση των συμβούλων της, καθώς και από την ενοποιημένη μεσιτική, λογιστική και νομική της υπηρεσία, κάτω από την ίδια στέγη.

Latest Posts

Σύγκριση ακινήτων

Σύγκριση
Translate »