Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Η εταιρία  BEREAL, με φυσική παρουσία σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Πολωνία και ένα δίκτυο συνεργατών το οποίο εξαπλώνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μπορεί να σταθεί αρωγός για την ορθή εκμετάλλευση του ακινήτου σας.

Οι υπηρεσίες μας, καλύπτουν όλο το φάσμα των ενεργειών οι οποίες απαιτούνται, ξεκινώντας από τα έγγραφα μεταβίβασης του ακινήτου και τη φορολογική του τακτοποίηση, έως και την πλήρη εκμετάλλευση αυτού με οποιονδήποτε τρόπο ταιριάζει στο φορολογικό σας προφίλ.

Για την περίπτωση όπου προέρχεστε από οποιαδήποτε άλλη χώρα και επιθυμείτε να αποκτήσετε ένα ακίνητο, είτε είστε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, (εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), εμπιστευτείτε μας για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αγοράς σας. Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της καθώς και το διευρυμένο δίκτυο συνεργατών μας, λειτουργούν ως εχέγγυα για τη διασφάλιση των διαδικασιών και του επιτυχημένου αποτελέσματος.

Αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε εσείς είναι να επιλέξετε το ακίνητο το οποίο επιθυμείτε και στη συνέχεια το γραφειο μας αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για:

  • Διαδικασία απόκτησης ΑΦΜ ειδικού σκοπού για Αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο
  • Διαδικασία απόκτησης ΑΦΜ για αλλοδαπό Φυσικό Πρόσωπο
  • Τακτοποίηση εγγράφων για το Φόρο Μεταβίβασης
  • Δήλωση ακινήτου (Ε9)
  • Την Εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ κατά το πρώτο έτος καθώς και ετήσια ενημέρωση αναφορικά με την υποχρέωση
  •  Δήλωση Ειδικού Φόρου Ακινήτων όπου απαιτείται
  • Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται προκειμένου το ακίνητο σας να είναι τακτοποιημένο απέναντι σε όλους του φορείς

Latest Posts

Σύγκριση ακινήτων

Σύγκριση
Translate »